Doprava nad 100.- € zdarma       Doručenie do 24 hodín       Vzorky zdarma      Zaujímavé darčeky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov
(Informácie o spracúvaní osobných údajov platné od 20.04.2022)

 

O nás

Spoločnosť Esclusivo s.r.o., so sídlom Hurbanova 640/26, 982 01 Tornaľa, , IČO: 51017814 (ďalej len „Esclusivo", „predávajúci", „naša spoločnosť", „my" alebo „prevádzkovateľ") prevádzkovateľ internetového obchodu, ktorého predmetom podnikania je kúpa a predaj tovaru, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Údaje o našej spoločnosti:

Esclusivo s.r.o., so sídlom Hurbanova 640/26, 982 01 Tornaľa,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.32390/S,
IČO: 51 017 814
DIČ: 21 2055 8110
IČ DPH: SK21 2055 8110
Prevádzka: Hurbanova 640/26, 982 01 Tornaľa
Office, store, show room: Hurbanova 640/ 26, 982 01 Tornaľa
webová stránka: www.ilovevagheggi.sk
Telefón: + 421 905 446 685, 
E - mail: esclusivosro@gmail.com

Nákup v našom e-shope, registrácia v e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Ochrana našich zákazníkov je pre našu spoločnosť prvoradé a veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujem v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Vašim osobným údajom zabezpečujeme ochranu v maximálnej možnej miere.

V nasledujúcich ustanoveniach sa dočítate dôležité informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, o ich ochrane, Vašich právach s nimi spojenými ako aj o ďalších dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

1. 1 Údaje, ktoré spracúvame

Vaše osobné údaje používame na účely uvedené v tomto dokumente, ktoré sú v súlade so Súhlasom so spracovaním osobných údajov. Nezhromažďujeme, ani nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje ako tie, ktoré sú potrebné pre splnenie uvedených účelov ďalej uvedených.

Ak využívate služby nášho e-shopu alebo prevádzkarní (t. j. predajní a výdajných miest), spracovávame o vás rôzne druhy údajov.

1.1.1 Pri nákupe
Najčastejšie údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje získané prostredníctvom formulára na objednanie tovaru či iných služieb na našich webových stránkach. Ide prevažne o údaje, ktoré sú nutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.

Tieto údaje sú potrebné na vybavenie vašej objednávky a možno ich rozdeliť na:

a.)Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;
b.)Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje.
c.)Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

1.1.2. Pri registrácii
Ak si prajete využívať výhody zákazníckeho konta, je nutné najprv sa registrovať na našej webovej stránke. Zákaznícke konto je zabezpečené vami zvoleným heslom, ku ktorému nemáme prístup,  v prípade jeho straty vám systém  na vyžiadanie  vygeneruje nové heslo, ktoré si následne môžete vo svojom konte zmeniť.

V rámci konta máte neobmedzený prístup k vašim osobným údajom v profile, ako aj k ich prípadnej úprave. V konte môžete nahliadnuť do histórie vašich zrealizovaných objednávok, zakúpených produktov, obľúbených produktov, nastavenej funkcie ,,strážny pes,,. Prostredníctvom zákazníckeho konta máte aj možnosť  spravovať zasielanie newslettera.

Ak si neprajete na uskutočnenie nákupu založiť zákaznícke konto, môžete v našom e-shope nakúpiť aj bez registrácie.

Ak ste registrovaný užívateľ, spracovávame nasledujúce údaje:

a.)Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;
b.)Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo.
c.)Prihlasovacie údaje, ktorými sú vaše prihlasovacie meno a heslo. Ku heslu nemáme prístup.
d.)Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

1.1.3. Ak ste odberateľom  newslettera - noviniek
Môžete od nás odoberať newslettera - noviniek týkajúce sa akcií, prebiehajúcich bónusových programov, noviniek v ponuke prípravkov. Odber týchto oznámení môžete vždy odmietnuť.  Ak máte zákaznícke konto, odhlásenie z odberu je možné aj prostredníctvom vášho účtu. Odhlásenie z odberu obchodných oznámení je zadarmo.

V prípade, že ste registrovaný zákazník, môžete obchodné oznámenia odoberať aj prostredníctvom SMS správ,  notifikácie obsahujúce obchodné oznámenia môžete dostávať aj na Facebooku, respektíve na Messengeri. Toto spracovanie sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov danej sociálnej siete. Odber oznámení prostredníctvom týchto kanálov môžete tiež vždy odmietnuť.

Ak ste odberateľom týchto oznámení, spracovávame nasledujúce údaje:

a.)Identifikačné údaje, konkrétne krstné meno;
b.)Kontaktné údaje, vďaka ktorým s vami môžeme komunikovať, konkrétne e-mailová adresa a  telefónne číslo.
c.)Demografické údaje odvodené z vášho nastavenia a správania na webe, ktorými sa rozumie údaj o pohlaví a preferovaný jazyk.

1.1.4. Ak navštívite naše webové stránky či na nich vytvárate obsah
Ak navštívite naše webové stránky, tak o vás v priebehu návštevy zhromažďujeme rôzne informácie, napr. vašu IP adresu, nastavenie prehliadača a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky vrátane času návštevy. Ďalej monitorujeme aj váš pohyb na webových stránkach, respektíve na aké odkazy klikáte, aby sme vám mohli čo najviac upraviť zobrazovaný obsah a ponúkali vám také produkty a obsah, ktorý oceníte.

Dokážeme vás aj prepojiť so sociálnymi sieťami, a to vrátane automatického prihlásenia do vášho účtu na danej sociálnej sieti. Na toto prepojenie využívame na našich webových stránkach, konkrétne v súvislosti s blogovými príspevkami, tzv. sociálne pluginy, konkrétne tlačidlá na zdieľanie, vďaka ktorým môžete na svojom profile zdieľať príslušný obsah. Po prepojení sa vám na sociálnych sieťach a iných webových stránkach môžu zobrazovať personalizované ponuky a cielené reklamy odkazujúce na naše webové stránky.

Aby sme vás do sveta nami ponúkaných prípravkov ešte viac zapojili, umožňujeme vám byť na našich webových stránkach aktívni a vytvárať obsah, ako sú recenzie k zakúpeným produktom a určenie ich prínosu či komentáre k našim príspevkom na blogu. Aby ste mohli tento obsah vytvárať, netreba mať zákaznícke konto. U týchto vašich príspevkov môže byť uvedené vami zadané meno a priezvisko, ak ho vo formulári zadáte. Za vkladaný obsah a aktivitu na našich webových stránkach nesiete zodpovednosť vy, preto na vás apelujeme, aby ste prostredníctvom obsahu verejne nezdieľali osobné údaje, u ktorých si neprajete, aby boli verejne dostupné.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa domnievame, že sú praktické a mohli by obsahovať užitočné informácie. Radi by sme vás preto upozornili, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami, ktoré údaje spracovávajú podľa svojich Zásad zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá nad týmto spracovaním žiadnu kontrolu a nenesie žiadnou zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty či služby obsiahnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

1.1.5. Ak nás kontaktujete na telefonicky, alebo na sociálnych sieťach
Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom telefonického či e-mailového kontaktu, spracovávame predovšetkým záznamy e-mailovej komunikácie.

Ak nás kontaktujete s požiadavkou prostredníctvom našej stránky či profilu na vybraných sociálnych sieťach, spracovanie vašich osobných údajov sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.

 1.1.6. Ak si nastavíte upozornenie na stráženie dostupnosti - funkcia ,,strážny pes,,
V prípade nedostupného tovaru, o ktorý prejavíte záujem, vám ponúkame možnosť si pri ňom nastaviť stráženie dostupnosti. V okamihu opätovného naskladnenia daného produktu vás budeme informovať správou zaslanou na vami uvedenú e-mailovú adresu, ktorú z tohto dôvodu budeme spracovávať.

Všeobecne sa spracúvavajú nasledovné údaje:

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
• ak sa jedná o fyzickú osobu
◦ meno a priezvisko,
◦ adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
◦ číslo telefónu
◦ a mailovú adresu.
• ak sa jedná o právnickú osobu
◦ obchodné meno,
◦ adresu sídla vrátane PSČ,
◦ IČO,
◦ číslo telefónu
◦ a mailovú adresu.

1. 2 Účel spracovávania a doba uchovávania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti našej spoločnosti týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

1.2.1 Pri nákupe tovaru a služieb
Vaše osobné údaje najčastejšie spracovávame za účelom plnenia kúpnej zmluvy, aby sme vašu objednávku, odoslanú prostredníctvom našich webových stránok,  úspešne spracovali a tovar vám doručili. E-mailová adresa a telefónne číslo slúži na zaslanie potvrdenia objednávky, doručenie potvrdenia o prijatí platby, zaslanie elektronickej faktúry, ďalej na priebežné informovanie o stave vašej objednávky a prípadne ďalšiu individuálnu komunikáciu týkajúcu sa danej objednávky.

1.2.2. Pri registrácii - zákazníckom konte

Ak ste registrovaný zákazník, spracovávame vaše osobné údaje za účelom  vedenia vášho zákazníckeho konta, v rámci ktorého vám ponúkame veľa výhod. 

Vaše osobné údaje spracúvame na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania Vašich osobných údajov (napr. po dobu odberu noviniek od našej spoločnosti e-mailom vo forme Newsletter-a). Osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania zmluvného vzťahu, t. j. kúpnej zmluvy. Popri tom spracovávame aj osobné údaje na nevyhnutne nutné obdobie, aby sme boli schopní riadne plniť všetky naše povinnosti, vyplývajúce z uzavretej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Napr. u nami vystavených účtovných dokladov sme povinní informácie o vás uchovávať najmenej 10 rokov.

1. 3 Udelenie súhlasu so spracovaním

Vy ako kupujúci budete pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby Ste zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdili, že Naša spoločnosť Vám dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámila:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou
e) a že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebné na uzavretie zmluvy, pričom vyhlasujeme, že súhlas dotknutej osoby si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej našej spoločnosti.

1. 4 Zdieľanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci našej spoločnosti. Údaje poskytujeme našim dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnuté k dosiahnutiu účelu spracúvania. V niektorých prípadoch sa naši dodávatelia služieb stávajú sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia sú povinní spracúvať Vaše osobné údaje len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi dodávateľmi sú poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.

Kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje môžeme odovzdať nasledujúcim subjektom:

  • Prepravným spoločnostiam za účelom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií, vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy.
  • Dodávateľom tovaru alebo servisným centrám v súvislosti s reklamáciou vami objednaného tovaru či služby.
  • Sociálnym sieťam, ak s nami prostredníctvom nich komunikujete či zdieľate obsah pomocou sociálnych pluginov.
  • Právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností.
  • Verejným orgánom v prípade vymáhania našich práv (napr. polícia).

Ak tretie osoby použijú vaše osobné údaje v rámci ich vlastných oprávnených záujmov, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Také prípadné spracovanie sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Webové stránky a súbory cookies

Naša spoločnosť využíva na internetový predaj webové sídlo, ktoré má názov www.ilovevagheggi.sk.

2.1 Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači.

Súbory cookies využívame napr. na:
• správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,
• zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať,
• čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
• a zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.

2.2 Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.


3. Práva dotknutej osoby

Ako subjekt údajov máte konkrétne práva stanovené legislatívou, ktoré sa týkajú osobných údajov. To platí pre všetky spracovateľské činnosti uvedené v článku 1 tohto dokumentu.

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše individuálne práva a zaväzuje sa náležite riešiť všetky Vaše otázky.

Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o Vašich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov:

• Právo na odvolanie súhlasu:
V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený - napr. elektronicky. Súčasne, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

• Právo na opravu alebo doplnenie:
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.

• Právo na obmedzenie spracovania:
Máte právo na základe žiadosť o blokáciu Vašich osobných údajov.

• Právo na prístup:
Máte právo nás požiadať o informáciu, či spracovávame akékoľvek Vaše údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od Vás – prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili či o Vašich právach s nimi spojenými. Máte právo od nás získať jeden bezplatný výpis Vašich osobných údajov. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za každý ďalší výpis, ktorý si vyžiadate (týka sa napr. neadekvátnych a často opakovaných žiadostí o výpis).

• Právo na prenos:
Na Vašu žiadosť Vám odovzdáme všetky Vaše spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému – Vami poverenému – správcovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že je spracovanie podložené Vašim súhlasom alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a ak je spracovanie vykonávané automatizovane..

• Právo na výmaz:
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

• Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:
Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na Vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete Vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie. Toto právo si môžete uplatiť na našej emailovej adrese esclusivosro@gmail.com a do predmetu správy napíšte Ochrana osobných údajov.

• Právo podať sťažnosť:
V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete (v SR Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), v krajine, kde vykonávate svoje zamestnanie alebo kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov.

Dôležité:

Časová lehota:
Vždy sa pokúsime vybaviť Vašu žiadosť v priebehu 30-tich dní od doručenia Vašej žiadosti. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti Vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom o predĺžení lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu (pozri vyššie).

Obmedzenie prístupu:
V určitých situáciách Vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky Vaše osobné údaje kvôli zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. obchodné tajomstvo). Ak odmietneme Vašu žiadosť o prístup, oznámime Vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia:
Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky Vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. Napríklad nebudeme môcť vyhľadať pri zadaní Vášho mena a e-mailovej adresy. V takýchto prípadoch, keď Vás nedokážeme identifikovať ako subjekt údajov, nie sme schopní vyhovieť Vašej žiadosti o splnení Vašich zákonných práv opísaných v tejto kapitole, pokiaľ teda neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce Vašu identifikáciu. Tiež Vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o Vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti.

4. Výmaz osobných údajov

Všeobecne platí, že spracovávame a uchovávame osobné údaje len počas doby nevyhnutne potrebnej na ukončenie či vyhodnotenie konkrétneho spracovateľského úkonu (t. j. objednávky alebo inej zmluvy), a ďalej počas obdobia, v ktorom sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše osobné údaje teda vymažeme, ak už nebudú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené.

5. Zmena Ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov v súlade s platným právom. Z tohto dôvodu Vám odporúčame priebežne sledovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu "aktualizované" uvedeného vyššie.

K Vašim osobným údajom budeme pristupovať spôsobom, ktorý je v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, na základe ktorých boli zhromažďované a tiež vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov platných na území SR, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a európskymi normami ochrany osobných údajov, ak Ste teda neudelili súhlas s iným zaobchádzaním.

V Tornali, dňa 19.04.2022

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať